Φωτογραφίες Ημερίδας 18/11/2022

Φωτογραφίες από την Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του έργου  «Διεύρυνση της Πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε Υπηρεσίες και Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Δικτύου Παροχής  Κοινωνικών  Υπηρεσιών  με Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελούμενων στο Δήμο Πειραιά» με τον διακριτικό τίτλο «Δίκτυο Κοινωνικών Δομών και Κινητών Μονάδων Δίπλα στον Δημότη», που πραγματοποιήθηκε στις 18/11/2022 στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά.
Image
Image
Image
Image