Προσδοκώμενα οφέλη του Έργου


Μέσω του έργου, εξυπηρετείται άμεσα η Στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο της οποίας δίδεται έμφαση στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση με ολοκληρωμένη προσέγγιση φαινομένων και συνθηκών φτώχειας (σε ατομικό / οικογενειακό περιβάλλον), φαινομένων περιθωριοποίησης, προωθείται η κοινωνική φροντίδα και η κοινωνική ένταξη, ενώ προγραμματίζονται και αξιοποιούνται οι διεπαφές της κοινωνικής ένταξης με την πρόσβαση στην απασχόληση.

Στα πλαίσια το έργου και σε επίπεδο  δημοτικού διαμερίσματος και γειτονιάς, θα αποκεντρωθούν οι υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης του Κέντρου Κοινότητας και συγκεκριμένα:

1
Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης
2
Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε Υπηρεσίες και Δομές
3
Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα κοινωνικής ενδυνάμωσης
4
Υπηρεσίες ζητημάτων νομικού χαρακτήρα και νομικής υποστήριξης
5
Υπηρεσίες υποδοχής, καταγραφής, ενημέρωσης ή/και παραπομπής των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, υποστήριξης των πολιτών για την ένταξή τους σε αυτά
6
Υπηρεσίες πρόληψης ή αντιμετώπισης προβλημάτων ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών
7
Υπηρεσιών διάγνωσης αναπτυξιακών δυσαρμονιών, καθώς και μαθησιακής στήριξης παιδιών και εφήβων
8
Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά για τη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο κλπ.
Image
Image
Image
Image